Menu

TỔNG HỢP CÁC PHẦN MỀM CAMERA HIKVISION

STT Tên File Download
1 Các phần mềm sử dụng cho camera Hikvision         download-1
1 Phần mềm ivms 4200 sử dụng cho camera Hikvision trên máy tính         download-1

TỔNG HỢP CÁC PHẦN MỀM CAMERA KBVISION

STT Tên File Download
1 Phần mềm KBiVMS 2.02.0 cài trên máy tính hệ điều hành windows         download-1
1 Phần mềm KBiVMS 1.14.1 cài trên máy tính hệ điều hành windows         download-1
1 Phần mềm Config Tool Ver 4.0.9 (NEW)         download-1

PHẦN MỀM XEM CAMERA YOOSEE

STT Tên File Download
1 Phần mềm CMSSetup_1.0.0.45 xem camera yoosee trên máy tính         download-1

TỔNG HỢP CÁC PHẦN MỀM CAMERA

STT Tên File Download
1 Eseenet Iphone: Ứng dụng xem camera trên iPhone công nghệ AHD         download-1
2 Eseenet Android: Ứng dụng xem camera trên android công nghệ AHD         download-1
3 CMS IP         download-1
4 IEActive IP         download-1
5 Phần mềm CMS         download-1
6 vMEyeCloud Android         download-1
7 vMEyeSuper Android         download-1
8 NVSIP for iPhone v1.8.0         download-1
9 NVSIP v1.5.0 android         download-1
10 IEActive         download-1
11 Phần mềm tính góc quan sát Camera         download-1

 

STT MàĐẦU GHI LOẠI PORT CMS MOBILE
1 GR-B7004 ANALOG 34567,34599,80 Link VmeyeSuper
2 GR-D20404 ANALOG 34567,34599,80 Link VmeyeSuper
3 GR-DVRP9604 ANALOG 101,8670,80 Link TMeye or TMeye +
4 GR-DVR9604 ANALOG 101,8670,80 Link TMeye or TMeye +
5 GT-D4HD ANALOG 34567,34599,80 Link VmeyeSuper
6 GT-D4HDT  ANALOG  34567,34599,80  Link VmeyeSuper
7 GR-D20408  ANALOG  34567,34599,80  Link VmeyeSuper
8 GR-D20408A  ANALOG  34567,34599,80  Link  VmeyeSuper
9 GR-E9108P  ANALOG  34567,34599,80  Link  VmeyeSuper
10 GR-D3108  ANALOG  34567,34599,80  Link  VmeyeSuper
11 GR-D20416  ANALOG  34567,34599,80  Link  VmeyeSuper
12 GR-D20416A  ANALOG  34567,34599,80  Link  VmeyeSuper
13 GR-DVRD16 ANALOG 34567,34599,80 Link VmeyeSuper
14 GR-DVRG16 ANALOG 34567,34599,80 Link VmeyeSuper
15 GR-D20424 ANALOG 34567,34599,80 Link VmeyeSuper
16 GR-D20432 ANALOG 34567,34599,80 Link VmeyeSuper
17 GR-HDCVI-04 HDCVI 37777,37778,80 Link iDMSS or gDMSS
18 GR-HDCVI-08 HDCVI 37777,37778,80 Link iDMSS or gDMSS
19 GT-HDCVI-16 HDCVI 37777,37778,80 Link iDMSS or gDMSS
20 GR-NVR04 IP 80,9101 Link NVSIP
21 GR-NVR08 IP 80,9101 Link NVSIP
22 GR-NVR16 IP 80,9101 Link NVSIP
23 GR-AHD04 AHD 80,34567,34599 Link VmeyeSuper
24 GR-AHD08 AHD 80,34567,34599 Link VmeyeSuper
25 AHD-3108 AHD 80,5000,8000 Link N-Eye

 

Phần Mềm Xem Camera Qua Di Động Tương Ứng Với Từng Đầu Ghi

 

 

STT

ĐẦU GHI HÌNH PORT  

PHẦN MỀM SỬ DỤNG

1 AVTECH – Mở Port Web: 80
– Mobile Modem: 80
EagleEyes
2 DAHUA – Mở Port Web: 80
– Mở port Mobile :37777
•Hệ điều hành iOS: IDMSS
•Hệ điều hành Android: gDmss HD.
3 VANTECH
Model :4900H- X200-X500D1- X700 NVR(HVR) –X700 (X: là số kênh của đầu ghi)
– Mở Port Web: 80
– Mở Port Mobile : 37777
•Hệ điều hành iOS: IDMSS
•Hệ điều hành Android: gDmss HD.
4 VANTECH
Model: X800 – 4800s – 8800H  . (X: là số kênh của đầu ghi)
– Mở Port Web: 80 và 7777
– Mở Port Mobile: 8888
• Hệ điều hánh iOS: Ezeye hoặc    Asee+
• Hệ điều hành Anroid: Asee  + VmeyeProHD
5 VANTECH
Model: X100. (X: là số kênh của đầu ghi)
– Mở Port Mobile và Web: 80 • Hệ điều hánh iOS: Iwacht DVR II
• Hệ điều hành Android: Iwacht DVR II.
6 ABELL – Mở Port Web: 80
– Mở Port Mobile :34567
• Hệ điều hành iOS và Android:
+ Xem bằng tên miền và địa chỉ IP: vMeyeSuper.
+ Xem phần Mền Cloud: vMeyeCloudLite
7 JUAN – Mở Port  Web : 80-8880
– Mở Port Mobile : 80
• Hệ điều hánh iOS và Android:
+Xem bằng tên miền và địa chỉ IP và CLOUD: ESEENET
+Xem phần Mềm hệ điều hành Android: ESEE
8 QUESTEK – Port web: 80
– Port mobile: 34599.
vmEye
9 HIKVISiON – Port web: 80
– Port Mobile 8000
– Port hỗ trợ : 1554
IVMS-4500
10 KCE – Port web: 80  – 9011
– Port Mobile : 9010
Phần mềm xem qua điện thoại: KMCS2 – MobileViewer – riêng đầu mã K4 dùng ACS
11 TIBET – Port web: 80
– Port mobile 9091
i-smartViewer
12 SAMSUNG – Port web 80
– Port mobile 8081 – 9004
IPOLIS mobile

  TOP