Menu

Phần mềm xem camera trên điện thoại, máy tính

TỔNG HỢP CÁC PHẦN MỀM CAMERA HIKVISION

STTTên FileDownload
1Các phần mềm sử dụng cho camera Hikvision        download-1
1Phần mềm ivms 4200 sử dụng cho camera Hikvision trên máy tính        download-1

TỔNG HỢP CÁC PHẦN MỀM CAMERA KBVISION

STTTên FileDownload
1Phần mềm KBiVMS 2.02.0 cài trên máy tính hệ điều hành windows        download-1
1Phần mềm KBiVMS 1.14.1 cài trên máy tính hệ điều hành windows        download-1
1Phần mềm Config Tool Ver 4.0.9 (NEW)        download-1

PHẦN MỀM XEM CAMERA YOOSEE

STTTên FileDownload
1Phần mềm CMSSetup_1.0.0.45 xem camera yoosee trên máy tính        download-1

TỔNG HỢP CÁC PHẦN MỀM CAMERA

STTTên FileDownload
1Eseenet Iphone: Ứng dụng xem camera trên iPhone công nghệ AHD        download-1
2Eseenet Android: Ứng dụng xem camera trên android công nghệ AHD        download-1
3CMS IP        download-1
4IEActive IP        download-1
5Phần mềm CMS        download-1
6vMEyeCloud Android        download-1
7vMEyeSuper Android        download-1
8NVSIP for iPhone v1.8.0        download-1
9NVSIP v1.5.0 android        download-1
10IEActive        download-1
11Phần mềm tính góc quan sát Camera        download-1

 

STTMàĐẦU GHILOẠIPORTCMSMOBILE
1GR-B7004ANALOG34567,34599,80LinkVmeyeSuper
2GR-D20404ANALOG34567,34599,80LinkVmeyeSuper
3GR-DVRP9604ANALOG101,8670,80LinkTMeye or TMeye +
4GR-DVR9604ANALOG101,8670,80LinkTMeye or TMeye +
5GT-D4HDANALOG34567,34599,80LinkVmeyeSuper
6GT-D4HDT ANALOG 34567,34599,80 LinkVmeyeSuper
7GR-D20408 ANALOG 34567,34599,80 LinkVmeyeSuper
8GR-D20408A ANALOG 34567,34599,80 Link VmeyeSuper
9GR-E9108P ANALOG 34567,34599,80 Link VmeyeSuper
10GR-D3108 ANALOG 34567,34599,80 Link VmeyeSuper
11GR-D20416 ANALOG 34567,34599,80 Link VmeyeSuper
12GR-D20416A ANALOG 34567,34599,80 Link VmeyeSuper
13GR-DVRD16ANALOG34567,34599,80LinkVmeyeSuper
14GR-DVRG16ANALOG34567,34599,80LinkVmeyeSuper
15GR-D20424ANALOG34567,34599,80LinkVmeyeSuper
16GR-D20432ANALOG34567,34599,80LinkVmeyeSuper
17GR-HDCVI-04HDCVI37777,37778,80LinkiDMSS or gDMSS
18GR-HDCVI-08HDCVI37777,37778,80LinkiDMSS or gDMSS
19GT-HDCVI-16HDCVI37777,37778,80LinkiDMSS or gDMSS
20GR-NVR04IP80,9101LinkNVSIP
21GR-NVR08IP80,9101LinkNVSIP
22GR-NVR16IP80,9101LinkNVSIP
23GR-AHD04AHD80,34567,34599LinkVmeyeSuper
24GR-AHD08AHD80,34567,34599LinkVmeyeSuper
25AHD-3108AHD80,5000,8000LinkN-Eye

 

Phần Mềm Xem Camera Qua Di Động Tương Ứng Với Từng Đầu Ghi

 

 

STT

ĐẦU GHI HÌNHPORT 

PHẦN MỀM SỬ DỤNG

1AVTECH– Mở Port Web: 80
– Mobile Modem: 80
EagleEyes
2DAHUA– Mở Port Web: 80
– Mở port Mobile :37777
•Hệ điều hành iOS: IDMSS
•Hệ điều hành Android: gDmss HD.
3VANTECH
Model :4900H- X200-X500D1- X700 NVR(HVR) –X700 (X: là số kênh của đầu ghi)
– Mở Port Web: 80
– Mở Port Mobile : 37777
•Hệ điều hành iOS: IDMSS
•Hệ điều hành Android: gDmss HD.
4VANTECH
Model: X800 – 4800s – 8800H  . (X: là số kênh của đầu ghi)
– Mở Port Web: 80 và 7777
– Mở Port Mobile: 8888
• Hệ điều hánh iOS: Ezeye hoặc    Asee+
• Hệ điều hành Anroid: Asee  + VmeyeProHD
5VANTECH
Model: X100. (X: là số kênh của đầu ghi)
– Mở Port Mobile và Web: 80• Hệ điều hánh iOS: Iwacht DVR II
• Hệ điều hành Android: Iwacht DVR II.
6ABELL– Mở Port Web: 80
– Mở Port Mobile :34567
• Hệ điều hành iOS và Android:
+ Xem bằng tên miền và địa chỉ IP: vMeyeSuper.
+ Xem phần Mền Cloud: vMeyeCloudLite
7JUAN– Mở Port  Web : 80-8880
– Mở Port Mobile : 80
• Hệ điều hánh iOS và Android:
+Xem bằng tên miền và địa chỉ IP và CLOUD: ESEENET
+Xem phần Mềm hệ điều hành Android: ESEE
8QUESTEK– Port web: 80
– Port mobile: 34599.
vmEye
9HIKVISiON– Port web: 80
– Port Mobile 8000
– Port hỗ trợ : 1554
IVMS-4500
10KCE– Port web: 80  – 9011
– Port Mobile : 9010
Phần mềm xem qua điện thoại: KMCS2 – MobileViewer – riêng đầu mã K4 dùng ACS
11TIBET– Port web: 80
– Port mobile 9091
i-smartViewer
12SAMSUNG– Port web 80
– Port mobile 8081 – 9004
IPOLIS mobile
  TOP